תרגילים לחיזוק וריפוי עצמי – להאזנה

תרגיל אדמה:

1. הקדמה לתרגיל אדמה:

1. הקדמה לתרגיל אדמה

2. חיבור לאדמה:

2. תרגיל חיבור לאדמה

3. תרגיל אדמה:

3. תרגיל אדמה

4. קרקוע לטובה של מה שהתקבל בתרגיל:

4. קרקוע של מה שהתקבל בתרגיל אדמה

תרגיל שכינה