Categories
זוחלים ודו-חיים טוטמי חיות עבודה עם טוטמים

טוטם סרטן

חיבור לרגשות מוגנות צמיחה ותנועה חדשה סקרנות ואינדיבידואליות זרימה חיבור לרגשות הסרטנים נפוצים בכל העולם ובכל הימים ובמים מתוקים, וחלקם גם ביבשה. הם בעלי חשיבות אקולוגית גדולה, בעיקר עקב היותם מזון למגוון רחב של בעלי חיים. הם יכולים לחיות רק זמן מוגבל מחוץ למים או בלעדיהם, לכן הוצגו מסביב לעולם כמחוברים לאלמנט הרגש – שהוא […]

Categories
זוחלים ודו-חיים טוטמי חיות עבודה עם טוטמים

טוטם עכביש

אינסוף אפשרויות בריאת המציאות אשליית החיים איזון יצירה טוטם עכביש: העכבישים התפתחו מהזמן העתיק ומתוארכים לפני 420 מיליון שנים. הם אינם חרקים, אלא פרוקי רגליים, וישנם כמעט 50,000 סוגי עכבישים הידועים לאדם ורק 30 מהם בעלי ארס העלול להזיק. הם טורפים חרקים ביניהם גם מזיקים. אינסוף אפשרויות בריאת המציאות  מפגש עם העכביש כטוטם מהווה תזכורת […]

Categories
זוחלים ודו-חיים טוטמי חיות

טוטם תנין

יכולת וכוח, מודעות וביטוי רגשי ויתור על שיפוטיות תזמון, עיבוד וסבלנות איזון אנרגיה נשית ואמהית מוות ולידה מחדש התנין הוא טורף ששמר על צורתו מהזמן העתיק, תנועתו וצורתו הם חלק מסמליות של טורף כארכיטיפ* קולקטיבי. תפיסת התנין ציינה טורף מבית, מכיוון שנמצא במיים. מדבר גם על טורף רגשי, על איך שאנו טורפים את עצמנו מבפנים. […]

Categories
זוחלים ודו-חיים טוטמי חיות

טוטם זיקית

תקשור ואינטואיציההיכולת להשפיע על מצב הרוח שלנוהיכולת להסתגלבחירה בטובהילה הזיקית משנה את צבעה לפי טמפרטורה, רמת לחות ועוד. היא משתמשת בצבעה כאמצעי חברתי המסביר מצב רוח. היא משתמשת בשינוי הצבע גם כהסוואה, אך היא בעיקר מעבירה מסרים לפי הצבעים שהיא משנה. באופן כללי צבעים כהים יותר יעידו על כעס או איום, וצבעים בהירים יעידו על […]

Categories
זוחלים ודו-חיים טוטמי חיות

טוטם חשופית

פתיחות לחוויה רוחנית בית ובית פנימי חיבור ללב הגברי והנשי בתוכנו תנועה ותזמון טוטם רב עוצמה המכיל בתוכו תזכורות לכוחות פנימיים חשובים. החשופית היא למעשה סוג של חילזון, חסר קונכייה.  כחיה בלי בית, החשופית היא טוטם לשאמאן, לקדוש. היא מהווה תזכורת לכך שההארה היא בתוכנו. לכן כאשר החשופית מופיעה, זה מסמל זאת עבורנו וגם מעיד […]

Categories
זוחלים ודו-חיים טוטמי חיות

טוטם צב

אמא אדמה, קרקוע, קצב והגנה פנימית, חיבור לאדמה, איזון הצבים הינם החיה העתיקה ביותר מבין בעלי החוליות, הם היוו מסביב לעולם את הסמל הקדום ביותר לכדור הארץ. לפי מסורות אינדיאניות, אנו נולדים מתוך אנרגיית רחמה של האדמה ושאנו מתים אנו חוזרים לקרבה, ציוריי הצב ושיריונו היפייפה סימלו את אנרגיית האם הנצחית הזו שממנה צומחים חיינו. […]

Categories
זוחלים ודו-חיים טוטמי חיות

טוטם צפרדע

ריפוי סגולת המים והרגשות היטהרות הזנה הרמוניה, יצירת הרמוניה דרך קול מטמורפוזה ויצירתיות הצפרדע מסמלת את הידע הפנימי שלנו בצורך בהיטהרות וכן בצורך בהזנה. שאנו יודעים מתי נחוץ לנו להחליף את מי הבוץ במים נקיים ומטוהרים בתוכנו. כאשר אנו עייפים, עמוסים או כאובים טוב שנפנה לתרופת הצפרדע ונלך לטבול במים אפילו אם זה רק במקלחת. […]


כל הזכויות שמורות לכוח הריפוי הפנימי - ענבל פוזנר.


אין להעתיק לשכפל, להפיץ להדפיס או לעשות כל שימוש ללא אישור מראש ובכתב.


תודה :)