Categories
כוח הריפוי הפנימי

שחרור השליליות ככלי התפתחותי

יש תיאוריות רוחניות רבות המסבירות את הכלי הזה של שחרור השליליות, המדברות על כך, כשהחושך נחווה כדי להזכיר לנו את האור ולגורם לנו לחפש אותו, לדחוף אותנו לשנות. לעיתים זה נראה כי השליליות היא חלק בלתי נפרד מהזהות האנושית, גם אנשים חיוביים להפליא מחזיקים בה. היא יכולה לבוא בצורות של ביקורת ושיפוטיות, אשמה או גזענות, […]

Categories
כוח הריפוי הפנימי

תרגיל הכתר

ישנו תרגיל אנרגטי קבלי מדהים, המיועד להעלות תדר בשיחה או מפגש עם אדם המאתגר אותנו, או שאנו בקונפליקט מולו וכו’ וצריכים לדבר איתו, לעשות משא ומתן וכדומה. נוכל להשתמש בתרגיל בסיטואציות של: שיחה שלא נעים לנו לעשות, ראיון עבודה, קושי במערכת יחסים ובעצם בכל סיטואציה שנרצה לשפר. תרגיל הכתר: דמיינו לפרטים כתר מדהים ומרשים. ראו […]

Categories
כוח הריפוי הפנימי

תרגיל החוזקות

התרגיל הבא הינו תרגיל תומך, קצר ואינדיווידואלי, המאפשר עוגן תודעתי והעצמה ולכן הבחירה לעשות אותו תשתלם.  כבר בזמן העתיק נאמר, “מה שנתרכז בו, יגדל“.  כאשר אנו מודעים ליכולות ולמעלות שלנו, כך הן הופכות יותר נגישות עבורנו.  בהחלטה לתרגל את הכלי הבא יש פוטנציאל לצמיחה ישירה אשר תתורגם לתחושה טובה כבר בתרגול עצמו, בטווח הקצר והבינוני, […]

Categories
כוח הריפוי הפנימי

אדמה

אלמנט האדמה אחראי על כל החיבור לארץ, לקרקע לחיים פה על פני האדמה. החיבור לכסף, לזוגיות, להורות, לקריירה, לבריאות ולגוף, לצמיחה בדרך היומיום וכדומה. כדי לעבוד את האדמה במציאות, עלינו לעשות עבודה שהיא תהליכית וקבועה. עבודת האדמה הפנימית הינה בעלת אופי זהה לעבודת אדמה שבחוץ.  אדם שרוצה לגדל צמח על האדמה צריך להכין עבורו את […]

Categories
כוח הריפוי הפנימי

שכינה

השכינה מורת המציאת, בת הקול של אלוהים השוכנת בתוכנו. המילה שכינה נוכחת מכיוון שבעברית, שהיא שפת משמעות, נגלית לנו מהותה. כשמה כן היא, השכינה למעשה שוכנת בתוכנו. השכינה מוזכרת בדת ויש ספרים רבים שנכתבו עליה, בספר של הקורס בניסים מדובר רבות עליה, ודרכו לראשונה חוויתי אותה בצורה מוחשית.  השכינה היא בעלת קול אצילי ומחזיקה את […]


כל הזכויות שמורות לכוח הריפוי הפנימי - ענבל פוזנר.


אין להעתיק לשכפל, להפיץ להדפיס או לעשות כל שימוש ללא אישור מראש ובכתב.


תודה :)