Categories
סדנאות

סדנת כוח הריפוי הפנימי

הנכם מוזמנים לקורס כוח הריפוי הפנימי כוח הריפוי הפנימי היא טכניקה להרחבת המודעות, לקבלת הדרכה וריפוי מבפנים.  זהו למעשה כלי טיפולי, המעוצב להנגיש את היכולת לטיפול עצמי, חיזוק, חיבור לקול הפנימי וצמיחה תודעתית מתוכנו. הקורס מאוד חוויתי, ומבוסס על ידע תיאורטי ופרקטיקה בו זמנית.  בקורס נלמד את הכלי וכיצד לעבוד איתו, לטפל ולחזק אותנו. מיקום: […]


כל הזכויות שמורות לכוח הריפוי הפנימי - ענבל פוזנר.


אין להעתיק לשכפל, להפיץ להדפיס או לעשות כל שימוש ללא אישור מראש ובכתב.


תודה :)