Categories
כוח הריפוי הפנימי

שחרור השליליות ככלי התפתחותי

יש תיאוריות רוחניות רבות המסבירות את הכלי הזה של שחרור השליליות, המדברות על כך, כשהחושך נחווה כדי להזכיר לנו את האור ולגורם לנו לחפש אותו, לדחוף אותנו לשנות. לעיתים זה נראה כי השליליות היא חלק בלתי נפרד מהזהות האנושית, גם אנשים חיוביים להפליא מחזיקים בה. היא יכולה לבוא בצורות של ביקורת ושיפוטיות, אשמה או גזענות, […]