Categories
כוח הריפוי הפנימי

תרגיל הכתר

ישנו תרגיל אנרגטי קבלי מדהים, המיועד להעלות תדר בשיחה או מפגש עם אדם המאתגר אותנו, או שאנו בקונפליקט מולו וכו’ וצריכים לדבר איתו, לעשות משא ומתן וכדומה. נוכל להשתמש בתרגיל בסיטואציות של: שיחה שלא נעים לנו לעשות, ראיון עבודה, קושי במערכת יחסים ובעצם בכל סיטואציה שנרצה לשפר. תרגיל הכתר: דמיינו לפרטים כתר מדהים ומרשים. ראו […]